Automatyczny posiew

Metoda Spiral umożliwia zwiększenie liczby oznaczeń wykonywanych w laboratorium.

Umożliwia wykonywanie wystandaryzowanych posiewów bakterii z czułością od 100 do 1x10exp7 jtk/mL na jednej płytce Pertiego. Bez konieczności wykonywania szeregu rozcieńczeń. Oszczędnośc do 75% materiałów zużywalnych.

easySpiral - model podstawowy do posiewu

easySpiral Pro - z fubkcją programowania objetości przez USB

easySpiral DiluteScan 300 - automatyczne rozcieńczania i posiew

  • Urządzenie do automatycznego wykonywania szeregu rozcieńczeń i posiewu. umożliwia wykonywanie serii rozcieńczeń 5x1/10 i automatycznego posiewu na jednej płytce Pertiego, z policzalnym zakresem do 30 do 1x10exp12 jtk/mL

  • Wysokowydajne, automatyczne urządzenie do posiewów, gwarantuje wystandaryzowany i programowalny posiew bez konieczności wykonywania kolejnych rozcieńczeń, w zaledwie 25s.

  • Urządzenie do posiewów z objętościa programowalnną przez USB i transferem wyników Excel, LIMS.